PhuongNamResort.com

Booking

Tel:(+84) 0274 3785 777

Tel:(+84) 0274 3785 888

Fax: (+84) 0274 3757 348

info@phuongnamresort.com

Đăng ký nhận bản tin

Quý khách còn có thể chèo xuồng dạo quanh hồ, ngắm cảnh vật chung quanh mà không cần thanh toán thêm khoản phí dịch vụ nào.

1/1